Regleringar

Under 2017 har det diskuterats mycket om hur staten ska reglera små lån. Ett nytt förslag som presenterats skulle innebära att lån med över 40% ränta skulle förbjudas. Detta skulle i praktiken få många av de företag som ger ut små lån att lägga ner sin verksamhet. Denna ändring skulle ha flera konsekvenser för de som idag lånar mindre summor.

Lagförslag för att minska utlåning

Anledningen till att detta förslag presenterades var för att minska svenskarnas belåning. Lagförslaget som presenterats i nuläget skulle syfta till att minska andelen små lån som tas av svenskarna. Om detta verkligen skulle lösa problemet med överbelåning råder det dock meningsskiljaktigheter. Många av de företag som skulle drabbas argumenterar bland annat för att exempelvis ökande bolån är ett större hot mot svenskarnas privatekonomi. Vilken sida som har rätt i frågan är självklart svårt att säga, men om lagen skulle bli verklighet ger det onekligen stora konsekvenser för framtiden.

Konsekvenser av räntetaket

Konsekvenserna av att införa ett räntetak på 40% är troligtvis omfattande. Några av de följder som tros följa är exempelvis:

  1. Färre lånebolag. Om lagförslaget genomförs säger många mindre bolag att de inte kommer kunna fortsätta sin verksamhet. Eftersom små lån ofta har en ränta över 40% för att täcka osäkerheten under den korta låneperioden drabbas de hårdast.
  2. Större summor lånas. Lagförslaget skulle kunna leda till att flera företag lånar ut större summor för att kunna hålla sig under 40% ränta. Det skulle på sikt även kunna leda till att konsumenterna lånar ”onödigt” mycket, då man inte har andra alternativ.
  3. Längre löptid på lånFör att svara på förändringen är det troligt att många företag är tvungna att höja löptiden på lånet. På så sätt skulle räntan kunna vara lägre, men det kan bli mycket omständligt för konsumenterna.

Om detta förslag klubbas igenom kan vi alltså vänta oss stora förändringar på lånemarknaden, vilket kan missgynna många i nuläget.

Oviss framtid för små lån

Hur framtiden ser ut för mindre lån är alltså oklart. I nuläget är det dock en marknad som går bra. För den som vill ta ett mindre lån innan lagförändringen kan det vara klokt att redan idag jämföra mindre lån och hitta det bästa alternativet. Idag finns det många aktörer på marknaden vilket gör att du som jämföra mindre lån kan hitta ett som passar dig och har bäst villkor för just dig. Förhoppningsvis kommer denna konkurrens mellan långivarna även finnas i framtiden.